Služby pre Vás

Vzdialená správa - pomoc na diaľku

Chceli by ste mať vlastného IT zamestnanca dostupného v prípade potreby? My máme pre Vás jednoduché riešenie...

V prípade ak máte internetové pripojenie a vyskytne sa nečakaná porucha počítača, alebo si neviete nakonfigurovať alebo nainštalovať program stačí, ak zavoláte nášmu IT technkovi, ktorý sa pripojí na Váš počítač a v priebehu krátkej doby Vám nastaví a nakonfiguruje všeto tak, aby ste mohli znova nerušene pokračovať v práci.

Komplexná starostlivosť o počítačovú techniku

Sú Vaše počítače a zariadenia v perfektnom technickom stave? Chceli by ste predchádzať haváriám a skratom spôsobenými prachom a nečistotami? Máte Vaše programy a aplikácie v aktuálnom stave? Sú Vaše firemné dáta a know-how zálohované? My sa za Vás postaráme...

Zabezpečujeme aj komplexnú starostlivosť o Vaše IT zariadena, čím predchádzate nekontrolovaným haváriám, ktoré spôsobujú často stratu nie len hardvéru, ktorý sa dá jednoducho opraviť ale predovšetkým stratu Vašich dát, ktoré sú často nenahraditeľné. Predchádzajte takýmto nečakaným stratám ešte pred tým než sa to stane. Taktiež Vám skontrolujeme aktuálnosť Vašich programov a aplikácií, s ktorými bude Vaša práca bezpečnejšia a produktívnejšia...